Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

PostHeaderIcon WAŻNE!

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nastąpiło przedłużenie zawieszenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych do 12 kwietnia 2020 r. Dalsze informacje prosimy śledzić na bieżąco. Jednocześnie ponownie przypominamy o przestrzeganiu zasad higieny oraz ograniczeniu kontaktu z innymi osobami.

PostHeaderIcon Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne informacje

Informacje dla uczniów których podania zarejestrowane są w systemie
„lubelszczyzna-posp.edu.com.pl”

Obecnie jesteście na etapie oczekiwania, w żadnym wypadku nie należy sporządzać ani zawozić do szkół kserokopii świadectwa lub innych dokumentów.

Przypominam o obowiązujących Was terminach:

4 lipca, godz. 10:00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (nazwisko ucznia przyporządkowane do danej klasy i szkoły nie oznacza, że ten uczeń jest do tej szkoły przyjęty)

4 lipca od godz. 10:00 do 8 lipca do godz. 14 – w tym terminie należy dostarczyć do szkoły (do której zakwalifikował ucznia system) oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu – po to aby potwierdzić wolę podjęcia nauki.

Jeśli komuś 4 lipca „nie spasuje” szkoła kwalifikacji, to nic nie robi. Trzeba poczekać do 12 lipca, zobaczyć listy wolnych miejsc w szkołach i ewentualnie złożyć samodzielnie podanie.

12 lipca, godz. 12:00 – publikacja list uczniów przyjętych oraz list wolnych miejsc (nazwisko ucznia na takiej liście jest potwierdzeniem przyjęcia do danej szkoły).

Informacje powyższe (szkoła kwalifikacji, szkoła przyjęcia, listy wolnych miejsc) możemy zobaczyć po zalogowaniu się do swojego konta ” lubelszczyzna-posp.edu.com.pl „.

Jeśli ktoś zapomni hasło, może go samodzielnie odzyskać korzystając z opcji „Nie pamiętam hasła” oraz ze swojego adresu e-mail.

Jeśli ktoś zapomni również login, proszę zwrócić się do mnie przez facebook szkoły lub przez dziennik.

Proszę również, abyście się wzajemnie informowali i kontaktowali, żeby nikt nie przegapił tych kilku ważnych dni (4 – 8 lipca).

Życzę wszystkim dostania się do wymarzonej szkoły!
Pozdrawiam
J.Jaworowski

PostHeaderIcon Anonimowa Skrzynka na Sygnały

DROGI UCZNIU, DROGI RODZICU
W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych wychowanków podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.
Informujemy, iż na terenie szkoły zostaje uruchomiona Anonimowa Skrzynka na Sygnały, jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.
(Skrzynka znajduje się w budynku szkoły na parterze przy dyżurce.)

PostHeaderIcon Święto Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

PostHeaderIcon I Gminny Konkurs Matematyczny

6 czerwca 2018 r. odbył się I Gminny Konkurs Szkół Podstawowych z Matematyki, w kategoriach wiekowych:

Klasa IV i młodsze: 1. Maciej Sokół (SP Babice), 2. Patryk Żuk (SP Zamch) 3. Amelia Kowalik (SP Obsza)

Klasa V: 1. Hubert Wenek (SP Obsza), 2. Damian Przytuła (SP Obsza), 3. Jan Pender (SP Babice)

Klasa VI: 1. Natalia Kowalik (SP Obsza), 2. Monika Tysz (SP Babice), 3. Łucja Goławska (SP Obsza)

Klasa VII: 1. Aleksandra Grzyb (SP Obsza), 2. Józef Klimczak (SP Obsza), 3. Katarzyna Granda (SP Zamch)

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez UG w Obszy. Nagrody wręczył Wójt Gminy Obsza, Andrzej Placek.

Drużynowo: pierwsze miejsce zajęła SP  w Obszy, drugie miejsce zajęła SP w Babicach, 3 miejsce SP w Zamchu.