Przewodniczący szkoły: Beata Mach (kl. VII)

Zastępca: Julia Wurszt (kl. VI)

Skarbnik: Kacper Gałka (kl. V)

Opiekun SU: mgr Justyna Niewiadomska