Nabór Szkoły ponadpodstawowe (LINK):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

Informacje dla rodziców (Kuratorium Oświaty w Lublinie) (LINK):

Wspieram, nie wybieram